Nieuw op de website

Het laatste nieuws

Website update 21-5-2022

Globe Vista Wandelvierdaagse 2022

Globe Vista Klussendag 2022

Globe Vista Sinterklaas 2021

Globe Vista Dagje uit 2021

Website update 27-6-2022

De stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gastenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

PGVZ

 

 

NL-Doet

 Klik op de afbeelding,

Column

Van de voorzitter.     Juni 2022          

Na de langste dag.

De langste dag van 2022 is gepasseerd, een goed moment om terug te blikken.

Langzamerhand namen we afscheid van corona en alle maatregelen. Blijft het zo? Niemand weet het precies, laten we alert blijven en genieten van de vrijheden die wij nu weer hebben. Op de woongroep is het leven weer teruggekeerd naar normaal, daar genieten bewoners en begeleiders van.

Als Woongroep 2000 konden wij eindelijk weer plenair vergaderen en elkaar ontmoeten, een nuttige vergadering en fijne ontmoetingen. Ook het overleg met onze zorgaanbieder is plezierig en constructief, alles in het belang van de bewoners.

Allemaal rozengeur en maneschijn zoals het lijkt, maar dat is natuurlijk niet helemaal zo. Ook wij maken ons zorgen vanwege de inflatie. Niet alleen de kosten voor het levensonderhoud stijgen, maar ook de jaarlijks achterblijvende indexatie van de PGB’s drukken zwaar op de begroting.

Na wat verontrustende berichten vanuit Den Haag blijkt nu toch dat de minister ons type ouderinitiatief blijft steunen. Nu nog voldoende financiële middelen, een goede ondersteuning door zorgkantoor en SVB en controles op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Veel Kamerfracties herkennen zich in onze ervaringen en dringen bij de minister aan op verbeteringen. Met positieve toezeggingen van de minister gaan wij de zomervakantie tegemoet.

Ik wens iedereen een mooie en gezonde vakantie toe.

Groet, Jan