Website update 16-8-2020

Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gastenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

PGVZ

 

 

NL-Doet

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus is de NLdoet-dag voorlopig uitgesteld.

Column

Van de voorzitter.     April 2020            

Zomer 2020,

We kijken terug op een bijzondere eerste helft van dit jaar. We namen afscheid van onze locatie-coördinator en van de stafmedewerker in Kampen. Gelukkig mochten we al snel een nieuwe coördinator verwelkomen en ook een nieuwe stafmedewerker. Deze 2 dames zorgen voor nieuwe en positieve energie, Wilma en Bea, welkom!

Een bijzonder jaar voor de bewoners, de corona-crisis heeft een grote impact op het dagelijks leven.

Een aantal bewoners zijn voor een langere periode bij de ouders geweest, de overgebleven 7 bewoners kregen te maken met een lock-down die het hele leven ontregelde. De dagbesteding werd gestopt, waardoor de dagelijkse structuur plotseling wegviel. Ook stopten alle activiteiten in de vrije tijd zoals zwemmen, dansen en sporten.

Respect voor de medewerkers, zo goed mogelijk zorgden zij voor een nieuwe dagstructuur om de bewoners door deze vreemde periode heen te helpen.

Ook voor de ouders was het een moeilijke tijd, 3 maanden je kind niet kunnen bezoeken, of juist alle dagen je kind weer in huis hebben.

Langzamerhand keert iedereen weer terug naar de woongroep en starten ook de dagbestedingen weer op. Zoals iedereen moeten ook onze kinderen wennen aan alle nieuwe regels, samen met de begeleiding wordt hard gewerkt om deze aan te leren.

Nu de rust is weer gekeerd is het tijd voor vakantie, ik wens iedereen mooie en gezonde zomermaanden toe.

Jan

Downloads

Woongroepkrant en nieuwsbrief