Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt nog geleverd door de J.P. van den Bent Stichting.

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gasenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 9-2-2016

 

NL-Doet

 

Gastenboek

 

Column

Oktober 2015.

Van de voorzitter.

In mijn vorige column heb ik geschreven over de hechte groep die na 5 jaar nog steeds helemaal compleet was. Nu komt er dan toch een mutatie want Margo gaat verhuizen. Heel jammer want zij zorgde altijd voor de vrolijke noot en gezelligheid. We zullen haar, en natuurlijk ook haar ouders, zeker gaan missen.

Inmiddels komt er nog een mutatie. Een begeleidster van het eerste uur, Marijke, gaat ons ook verlaten. Zij gaat haar jarenlange ervaring gebruiken bij de opstart van een nieuwe woongroep. Voor veel bewoners zal het vertrek van zo’n vertrouwde kracht ook als een gemis ervaren worden.

Voor het bestuur de taak om voor het appartement van Margo een nieuwe bewoner te vinden. We zoeken iemand tussen  ±20 en 40 jaar, liefst een man, zodat er een betere balans mannen/vrouwen ontstaat. Een oplossing voor de vacature van Marijke zal door onze zorgverlener geregeld worden.

In oktober kijken we al weer met een scheef oog naar de komende feestdagen. De begeleiders zijn al druk aan het plannen, de kamers zullen versierd worden en buiten komt vast wel weer een mooie kerstboom.

Ik wens iedereen veel succes met de komende activiteiten.

Ton Jesse.

Downloads

Download hier de Woongroepkrant en nieuwsbrief