Nieuwe medewerker gezocht. Klik op het PDF icon om de advertentie te lezen.

Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gastenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 28-1-2020

 

NSGK

PGVZ

 

 

NL-Doet

 Zaterdag 14 maart!

Klik op afbeelding om aan te melden

Column

Van de voorzitter.     Januari 2020            

 

Van de (nieuwe) voorzitter.
2019 was een bewogen jaar voor de woongroep. Een jaar met vertrekkende, dus ook weer nieuwe bewoners. Jonge mensen die hun plekje zochten en gelukkig ook gevonden hebben. Zelfs een interne verhuizing bleek een mogelijkheid te zijn.
Ook de nieuwe ouders zochten, en vonden een plaats in de bestaande groep ouders. Al deze ontwikkelingen lijken positief uit te pakken.
Onze woongroep blijkt nog altijd voldoende veerkracht te hebben.

De voorzitter en de penningmeester stelden de plaatsen ter beschikking nadat hun kinderen verhuisden naar een andere woonplek. In goed overleg heeft er een kleine stoelendans plaats gevonden in het bestuur en zijn er 2 nieuwe bestuursleden aangetreden.
De vertrokken bestuursleden blijven op de achtergrond nog wel actief. Wij danken Ton en Ben voor alle inspanningen.

Voor de diverse commissies bleken er weer nieuwe ouders klaar te staan om zich in te zetten voor ons ouderinitiatief.
De Woongroep 2000 ontstond ooit als een ouderinitiatief, maar broers en/of zussen willen ook actief zijn, zelfs in het bestuur. Samen met gemotiveerde medebestuurders en commissieleden mag ik het werk van onze voorgangers voortzetten.

In het team van begeleiders lijkt nu meer stabiliteit te komen, aangevuld met enkele vaste zzp-ers staan zij altijd klaar voor de bewoners. Vol vertrouwen gaan wij daarom het nieuwe jaar tegemoet.

Ik wens ons allen een goed en gezond 2020 toe.

Jan.

Gastenboek

        

Downloads

Woongroepkrant en nieuwsbrief