Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gastenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 4-10-2019

 

NSGK

PGVZ

 

 

NL-Doet

 

Column

Van de voorzitter.     Juli 2019               

Van de voorzitter.

Wat ziet de woongroep er toch anders uit als je weer lekker buiten kunt zitten. Het was zelfs al zo warm dat de parasols opgezet moesten worden en toen bleek dat nog maar 1geïmproviseerd functioneerde en de rest heeft de winter niet overleefd.

We gaan op zoek naar nieuwe en dat is altijd leuker dan dat je op zoek moet naar regenschermen.

De nieuwe bewoners Donja en Jan Willem voelen zich inmiddels al goed thuis en een klik met de begeleiding is er inmiddels ook al. Fijn dat alle inspanningen tot een goed resultaat geleid hebben.De tuin en het onkruid ontwikkelen zich weer in een rap tempo dus onze tuincommissie zal spoedig weer aan de bak moeten liefst samen met de bewoners voor zover ze in staat zijn om mee te helpen. Dat zal zeker lukken want onze tuin ziet er al jaren goed verzorgd uit. De vakanties zijn weer aangebroken. Laten we hopen dat het net zulk mooi weer wordt als vorig jaar.

Allemaal een fijne tijd gewenst en..... op tijd en voldoende insmeren!

 

Ton Jesse.

Gastenboek

        

Downloads

Woongroepkrant en nieuwsbrief