Stichting Apeldoornse Woongroep 2000 is een ouderinitiatief voor 14 jong volwassenen met een verstandelijk beperking. Hun ouders hebben in het jaar 2000 plannen gemaakt voor een woonvorm voor hun zoon/dochter. Een plek die ze zelf kunnen helpen vormgeven, een plek waar ze kunnen wonen met andere jongeren die ze kennen.

In 2010 konden de kinderen eindelijk wonen in hun eigen huis. Een huis waarin ouders zelf de regie houden over het leven van hun kind én de geboden zorg.
De zorg wordt collectief ingekocht. Samen delen ze de zorg en de begeleiding. Individueel in hun appartement en samen in de gezamenlijke huiskamer voor o.a. de maaltijden en activiteiten. De zorg wordt geleverd door PGVZ

Zonder financiële ondersteuning van fondsen, stichtingen en bedrijven had dit ouderinitiatief niet tot stand kunnen komen.  
De bewoners hebben ook de afgelopen vijf jaar zo nu en dan een beroep gedaan op vrijwilligers en sponsoren. Op deze manier kunnen ze eens per jaar samen een dagje uit of kan er iets gerepareerd worden.

Door bezuinigingen op de zorg en de uitkeringen zijn de bewoners steeds meer afhankelijk geworden van financiële ondersteuning.
We hopen dat de jongelui op uw steun mogen blijven rekenen zodat zij nog langdurig woonplezier mogen beleven met elkaar, de begeleiding en de buren.

Bekijk onze website, lees de artikelen, neem de tijd om de foto's te bekijken en laat een reactie achter in ons gastenboek.

 

Dankzij onderstaande fondsen en bedrijven kon dit project gerealiseerd worden.

  • Stichting Algemeen Welzijnsfonds voor Geestelijk en Lichamelijk Gehandicapten

  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

  • Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

  • Johanna Donk - Grote Stichting

  • Particuliere giften

 

 

 Website update 8-11-2019

 

NSGK

PGVZ

 

 

NL-Doet

 

Column

Van de voorzitter.     November 2019               

Van de voorzitter.
Na 20 jaar wordt dit mijn laatste column. Om medische redenen zal mijn dochter Sabine moeten vertrekken. Ik dus ook en laat dan heel wat achter. Vanaf de eerste ideeën, de enorme bureaucratie, het bouwplan met zijn vele extra’s, de verhuizing, het afscheid van onze eerste zorgverlener, het wennen aan onze huidige zorgverlener de PGVZ enz. enz.
Gelukkig kan ik terugkijken op een geweldige samenwerking van de ouders onderling. Iedereen heeft naar vermogen bijgedragen. Anders was het niet te doen geweest. Een ouderinitiatief is iets moois maar het vraagt ook de nodige inzet op zijn tijd.

Voor onze penningmeester geldt hetzelfde. Ook zijn dochter Carolien is vertrokken en ook hij zal na jarenlange inzet de woongroep gaan verlaten. Wij zijn hem allemaal heel veel dank verschuldigd. Hij blijft overigens als extern adviseur aan de woongroep verbonden.

Er moeten dus nieuwe mensen gekozen en benoemd worden. Na enig voorbereidend werk zijn er voldoende kandidaten gevonden en tijdens onze plenaire vergadering op 12 december a.s. zal een officiële verkiezing plaats vinden. Met een vernieuwd bestuur en nieuwe commissieleden zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.

Veel dank voor de uitstekende samenwerking en ik wens u allen fijne feestdagen.

Ton.

 

Gastenboek

        

Downloads

Woongroepkrant en nieuwsbrief